Bilimsel Program2

...

Bilimsel Program

Bilimsel Program
2 KASIM 2022, ÇARŞAMBA
13:30-17:00 KURS 1: FONKSİYONEL ENDOSKOPİK BURUN CERRAHİSİ

Moderatör: İsmail Kuran

13:30-14:00 Fonksiyonel endoskopik muayene, konka, sinus ve septum cerrahisi - Arif Ulubil
14:00-14:20 Burun solunumu ve testlerle değerlendirilmesi - Haldun Kamburoğlu
14:20-14:40 Rimer açık rinoplasti ve fonksiyonel yönleri - Yiğit Tiftikçioğlu
14:40-15:00 Preservatıon rinoplasti ve fonksiyonel yönleri - Murat Akkuş
15:00-15:20 Rinoplastide orta çatı ve burun ucu direncinin korunması - Selahattin Özmen
15:20-15:40 Ara
15:40-16:00 Spreader greft / flep ve septal ekstensiyon grefti deneyimlerim - Ahmet Seyhan
16:00-16:20 Estetik ve fonksiyonel açıdan revizyon rinoplasti - Fatih Irmak
16:20-16:40 Revizyon vakalarında burun ucunun estetik ve fonksiyonel yönetimi - Mehmet Yazar
16:40-17:00 Yarık dudaklı hastaların burun deformitelerinin tedavisinde sağlanan fonksiyonel iyileşmeler - Aret Çerçi
17:00-17:30 Tartışma
13:00-17:00 KURS 2: PLASTİK CERRAHİDE USG KULLANIMI

Moderatör: Uğur Anıl Bingöl

13:00-13:50 Ultrason fiziği - Fatih Gülşen
13:50-14:00 Kahve Arası
14:00-14:50 Ultrasonik anatomi - Fatih Gülşen
14:50-15:00 Kahve Arası
15:00-15:50 Clarius klinik uygulama deneyimi - Murat Diyarbakırlıoğlu, Yunus Doğan
15:50-16:00 Kahve Arası
16:20-17:00 Clarius uygulamalı atölye çalışması
17:00 Kapanış / Değerlendirme
12:00-14:30 KURS 3: BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR?

Moderatör: Cenk Demirdöver

13:30-13:45 Bilimsel makale neden ve nasıl yazılır? - Mehmet Bayramiçli
13:45-14:00 Bilimsel makale türleri ve editöriyel süreç - Cenk Demirdöver
14:00-14:15 Öz (Abstract) - Giriş - Uğur Anıl Bingöl
14:15-14:30 Gereç ve yöntem - Çağrı Uysal
14:30-14:45 Bulgular - tartışma - Dağhan Dağdelen
14:45-15:00 Sonuç - kaynaklar - Berrak Karatan
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:45 Ortak çalışma: Elimizdeki verilere göre makale yazalım
17.45 - 18.00 Kurs sonu değerlendirme - Mehmet Bayramiçli, Cenk Demirdöver
12:30-18:00 KURS 4: MEME ONARIMI

Moderatör: Şükrü Yazar

Sen Ne Yapardın? Zorlu Vakalarda Planlama & Yaklaşım
13:30-15:30 Oturum 1
Moderatörler: Şükrü Yazar, Billur Sezgin Kızılok, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan
Panelistler: Akın Yücel
Selahattin Özmen
Yiğit Tiftikçioğlu
Uğur Anıl Bingöl
Sevgi Kurt Yazar
16:00-18:00 Oturum 2
Moderatörler: Şükrü Yazar, Billur Sezgin Kızılok, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan
Panelistler:
Sühan Ayhan
Serhan Tuncer
Şakir Ünal
Burcu Çelet Özden
Bülent Saçak
12:30-14:30 KURS 5: PLASTİK CERRAHİDE İNNOVASYON

Moderatör: Halil İbrahim Canter

İnovatif malzemeler ve ileri imalat teknolojileri - Kuntay Aktaş
Sanal cerrahi planlama ve kişiye özel üretilen metal implantlarlar ile süreçteki sorunlar ve çözümleri - Halil İbrahim Canter
Biyoyazıcı ile yağ dokusundan kıkırdak grefti üretimi - Hasan Büyükdoğan
Kondil kırıklarının cerrahi tedavisinde yeni bir yaklaşım. Ultrasonik perküten redüksiyon eksternal fiksasyon - Arda Küçükgüven
Malign mandibu tümörlerinde kişiye özel planlama ile çok seviyeli rezeksiyon planlanması - Majid İsmayılzada
Sanal cerrahi planlama ve intraoperatif navigasyon. Kraniyofasiyal rekonstrüksiyonad yeni yol haritası - Halil İbrahim Canter
4D yazıcılar, 5D yazıcılar ve ötesi - Halil İbrahim Canter
14:00-17:00 KURS 6: NONİNVAZİV İŞLEMLER KURSU

Moderatör: Onur Çukurluoğlu, İsmail Küçüker

Estetik Amaçlı botulinum toxin uygulamaları - Billur Sezgin Kızılok
Üst ve orta yüz uygulamaları multilayer tekniği - İsmail Küçüker
Bütünsel yaklaşım ile dolgu uygulamaları ve kod sistemi - Onur Çukurluoğlu
Suspention sütür ile facelift uygulamaları - Cem Payaslı
18:00-18:30 AÇILIŞ KONFERANSI
Büyük Taarruzun 100. Yılı: "DEHA" - Onur Ural
18:30-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
3 KASIM 2022, PERŞEMBE
08:00-09:00

DENEYİM AKTARIM SINIFLARI

DAS 1 Sistematik ve güvenli alt flebi ve perforatör disseksiyonu - Ahmet Hamdi Sakarya

DAS 2 Fleplerle meme rekonstrüksiyonu - Özlem Çolak

DAS 2 Çene hattı şekillendirmede (jawline hattı belirginleştirme) dolgu uygulamaları - Cahit Vural

DAS 4 Ortognatik Cerrahi - Ahmet Demir

DAS 5 Diep ile meme onarımı - Bülent Saçak

İNÖNÜ ÇAKMAK KARABEKİR CEBESOY
09:00-10:30 OTURUM: ÜST EKSTREMİTE OTURUM: MEME CERRAHİSİ - ONARIM OTURUM: YÜZ ESTETİĞİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1

• Ayaktan ele nakiller
Fatih Kabakaş

• El cerrahisinde çok yapılanlar, az konuşulanlar
Gökçe Yıldıran

• Diyabetik hastada el enfeksiyonlarının yönetimi
Çağla Çiçek

• Yanık el rekonstrüksiyonu
Burak Özkan

• Ağrılı nöroma tedavisine güncel yaklaşımlar
Ahmet Biçer

• Dupuytren’s disease: considerations for treatment
Paul Werker

• A new protocol for releasing of pseudosyndactyly in recessive dystrophic epidermolysis bullosa (EB) hand using a dermal regeneration template glove
Aurelio Portincasa

• Kas altı implant ile meme rekonstrüksiyonu
Şakir Ünal

• Prepektoral implantlarla rekonstrüksiyonun artıları ve eksileri
Selahattin Özmen

• Eş seanslı implant ile prepektoral rekonstrüksiyon: Deneyimlerim
Kürşat Evrenos

• Areola koruyucu mastektomiler için yapılan meme rekonstruksuyonlarinda dermal fleplerin kullanımı
Abdulkerim Olğun

• DIEP serbest flebi ile meme rekonstrüksiyonu
Sebat Karamürsel

• Hangi yüze, hangi teknik: Yüz gençleştirmede seçenekler
İsmail Kuran

• Yüz germe ameliyatında tutucu ligamentlerin SMAS altı rekonstrüksiyonu
Ozan Bitik

• SMAS plikasyon cerrahisi
Şakir Ünal

• Endoskopik yüz germe
Yakup Avşar

• MACS lift tekniğinde farklı bir cilt adaptasyonu ile kişisel deneyimlerim
Aydın Gözü

• Orta yüz işlemleri ve Profiloplasti
Ersoy Konaş

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 BORÇBAKAN KONFERANSI
11:00-11:30

Anadolu'da yanığa adanmış bir hayat
Atilla Çoruh

11:30-12:30 MOTİVA UYDU SEMPOZYUMU

Burcu Çelet Özden, Zekeriya Kul

12:30-13:30 Öğlen Arası
13:30-15:00 OTURUM: DDY OTURUM: DERİ KANSERLERİ OTURUM: ALT EKSTREMİTE SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2

• Geç dönemde Cl nose deformitesinin, Kostal yay greft ile düzeltilmesi
Onur Erol

- Felicity Vidya Mehendale

• Ddy'da doğru bilinen yanlışla
Figen Özgür

• CLN onarımı: yaş ve deformite odaklı yaklaşımlar
Mert Çalış

• Sentinel lenf nodu örneklemesi ve lenf nodu diseksiyonları
Emre Yeğin

• Melanom tedavisinde yeni nesil dizileme-sekanslama teknolojisine dayalı araştırmaların getirdiği yenilikler
Merdan Serin

• Soft tissue sarcomas
Erkki Juhani Tukiainen

• Metastatik melanomda güncel tedavi yaklaşımları
Nuri Karaduman

• SCİP flebinin ekstremite defektlerinde kullanımı
Nuh Evin

• Alt ekstremite yumuşak doku rekonstrüksiyonunda olguya göre flep seçimi
Burak Sercan Erçin

• Serbest fleplerle ekstremite rekonstrüksiyonlarında medikasyon
İlker Uyar

• Diabetik ayak defektlerinin yumuşak doku onarımında MSAP fleplerin kullanımı
Dağhan Dağdelen

• Alt ekstremite rekonstrüksiyonu
Radu Olariu

15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU
16:30-18:00 OTURUM: ESTETİK OTURUM: RİNOPLASTİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4

• Meme büyütme ve mastopeksi
Şükrü Yazar

• Santral pedikül meme
Erol Benlier

• Serbest Nipple-Areola meme küçültmede teknik iyileştirmeler
Tonguç İşken

• Meme büyütme estetiğinde uygun poş seçiminde genel kriterler
Ahmet Duymaz

Septal deviasyonu ve nefes alma sorunu yaşayan hastalarda stromal vasküler fraksiyonla zenginleştirilmiş kıkırdak greftleri ve nanofat kullanılarak uygulanan septorinoplasti tekniği
Ramazan Erkin Ünlü

• Açık rinoplastide supratip bölgesinin kontrolü
Hakan Şirinoğlu

• Rinoplastide dorsum şekillendirme
Zekeriya Tosun

18:00-19:00 ÇALIŞMA KURULU TOPLANTILARI ASİSTAN MECLİSİ
4 KASIM 2022, CUMA
08:00-09:00

DENEYİM AKTARIM SINIFLARI

DAS 6 Baştan Sona Bimaksiller Cerrahi - Video Destekli İnteraktif Sunum - Ufuk Emekli

DAS 7 Sistematik ve güvenli alt flebi ve perforatör disseksiyonu - Ahmet Hamdi Sakarya

DAS 8 Yüz uygulamalarında usg kullanımı - Fatih Gülşen

DAS 9 Rinoplastide kişisel yaklaşımım - Erol Benlier

İNÖNÜ ÇAKMAK KARABEKİR CEBESOY
09:00-10:30 OTURUM: YÜZ ESTETİĞİ OTURUM: CİNSİYET DEĞİŞİMİ OTURUM: YARA YANIK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5

• Face lift revision
Michelle Pascalli

• Kesisiz yüz gençleştirmede Türk askısı. Başlangıcı, gelişimi ve sonuçları
Onur Erol

• Otoaugmentasyon ve cilt eksizyonu ile direk kaş kaldırma
Buse Çapkınoğlu

• Laparoskopik yardımlı erkekten kadına cinsiyet değişimi cerrahisi
Metin Yavuz

• Penis rekonstrüksiyonunda kişisel deneyimlerim
Mehmet Bayramiçli

• Yarada svf kullanımı-serbest paraskapuler flep-kritik boyuttaki rat calvaryum defektinde egf ve matriderm kullanımının yeni kemik oluşumuna etkisi-delay yapılan tram hastalarının sonuçları
Çağla Çiçek

• Laser doppler imaging and selective enzymatic debridement with NexoBrid®: The Ghent experience
Karel Claus

• İnguinal bölge onarımları
Uğur Anıl Bingöl

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 KONURALP KONFERANSI

Kraniyofasial Cerrahi
Ecmel Songür

11:30-12:30 MENTOR UYDU SEMPOZYUMU

Pitotik memelerde implant ve teknik seçimi
Serhan Tuncer

12:30-13:30 Öğlen Arası YETERLİLİK KURULU TOPLANTISI SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6
13:30-15:00 OTURUM: BAŞ BOYUN REKONSTRÜKSİYONU OTURUM: RİNOPLASTİ OTURUM: DÜNYADA VE TÜRKİYEDE PLASTİK CERRAHİ PRATİĞİ

• Maksillomandibuler kemik rekonstrüksiyonlarında serbest dcia bazlı iliak flebinin klinik kullanım özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Selman Altuntaş

• Oromandibular bölge rekonstrüksiyonlarında flow through fibula filebinin kullanımı
Ersin Gür

• Baş boyun rekonstrüksiyonunda flep seçimi
Sebat Karamürsel

• Baş boyunda alıcı damar seçimi
Galip Gencay Üstün

• Mandibula rekonstrüksiyonunda serbest fibula flebinin rekonstrüksiyon plağı rehberliğinde şekillendirilmesi
Bora Akalın

• Sinkinetik hastalarda kombine ameliyatların gülüş dinamiğine etkisi
Alp Ercan

• Baş boyun bölgesi fleple rekonstrüksiyon sonrası ikincil girişimler (donör ve alıcı alana yönelik)
Serhat Şibar

• Deviye burunlarda dorsum koruyucu teknik: ‘Slide-Down’’
Mehmet Bayramiçli

• Dorsal preservasyon cerrahisinde burun sırtı şekillendirilmesi ve kemer redüksiyonu için yeni bir modifikasyon
Umut Tuncel

• Burun ucu ve alar taban dengesi, alar taban cerrahisinde daha doğal sonuçlar için yeni bir modifikasyon
Haldun Kamburoğlu

• Endoskopi asiste kapalı rinoplastide tam doğurtma yöntemi
Yakup Avşar

• Zor burun
Ersoy Konaş

• Sekonder rinoplasti
Nazım Çerkeş

• Körfez ülkelerinde plastik cerrahi pratiği
Mustafa Hancı

• Tüm yönleriyle Plastik Cerrahi mecburi hizmeti
Harun Karaduman

• Almanya'da plastik cerrah olmak
Can Cedidi

14:30-15:00 PLASTİK CERRAHİ VE SANAT

- Haydar Can Taygun

- Ercan Kesal

15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 SANOVİS UYDU SEMPOZYUMU

A new ECM to improve one stage and two stage recontruction: management and surgical technique
Pier Camillo Parodi

16:30-18:00 OTURUM: YAPIŞIK İKİZLER PANELİ OTURUM: HUKUKİ SORUNLAR OTURUM: VASKÜLER ANOMALİLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7

• Yapışık ikizlere yapılacak cerrahi işlemlerin etik ve medikolegal açıdan yönetimi
Hasan Büyükdoğan

• Kraniyopagus ve pyopagus yapışık ikizlerinin ayrılmasında plastik cerrahinin rolü
Hakan Uzun

• Torako-Omphalopagus yapışık ikizlerinde tek aşamalı cerrahi girişimi. Deneyimlerimiz
Semih Bağhaki

• Hücreden arındırılmış plasenta zarının hazırlanması ve biyolojik özellikleri
Ercüment Ovalı

• Torako-Omphalopagus yapışık ikizlerinde iki aşamalı cerrahi girişimi. Deneyimlerimiz
Mehmet Veli Karaaltın

• Torako-Omphalopagus yapışık ikizlerinde iki aşamalı cerrahi girişimi. Komplikasyon yönetımı ve deneyimlerimiz
Ahmet Hamdi Sakarya

Estetik - Plastik Cerrahide ve Estetik Sağlık Turizminde Hukuki Sorumluluklar ve Bu Bağlamda 7406 Sayılı Yeni Malpraktis Yasasının Yorumlanması

• Adli tıp gözüyle plastik cerrahide hukuki sorumluluklar
Oğuz Çetinkale

• Hekim-Hasta iletişiminin malpraktis davaları üzerine etkisi
Zekeriya Kul

• 7406 sayılı yeni malpraktis yasasının yorumlanması ve estetik sağlık turizmi hukuku
Atilla Arıncı

• Facial hemangiomas: Bridging the gap between reconstructive and aesthetic surgery
Beatriz Berenguer

• Vasküler malformasyonlara farklı tedavi yaklaşımları
İbrahim Vargel

• Vasküler malformasyonların tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Ceren Yılmaz

17:30-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
18:00-19:00 OLAĞAN GENEL KURUL
5 KASIM 2022, CUMARTESİ
08:00-09:00

DENEYİM AKTARIM SINIFLARI

DAS 10 Gerilimsiz yarık damak onarımına yardımcı olmak için segmental kemik rezeksiyonu kullanımı - Ethem Güneren

DAS 11 İmplant ile meme onarımı - Sinem Çiloğlu

DAS 12 Estetik cerrahide hukuki sorumluluklar ve eser sözleşmesi - Atilla Arıncı

DAS 13 ADM siz tek seanslı İmplant bazlı prepectoral meme rekonstrüksiyonu - Zeynep Altuntaş

İNÖNÜ ÇAKMAK KARABEKİR CEBESOY
09:00-10:30 OTURUM: YÜZ GERME UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI SONUÇLARI OTURUM: VÜCUT ŞEKİLLENDİRME - OBEZİTE SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 8

• Temporal Lift
Hakan Şirinoğlu

• Preperiostal midface lift
Zekeriya Kul

• Boyun germe

• Why is the deep plane my favorite technique?
Michele Pascali

• Combined periorbital rejuvenation and extended deep plane in total facial rejuvenation
Michele Pascali

• Yüz germede kritik sorular
İhsan Başaran

• MACS lift tekniği ile yüz germede farklı bir cilt adaptasyonu
Aydın Gözü

• Postbariatrik hastaların ameliyata hazırlanmasında temel prensipler ve planlama
Emre Güvercin

• Postbariatrik hastalarda abdominal ve gluteal bölgenin şekillendirilmesi
Özay Özkaya

• Ultrasonik Liposuction destekli kol germe
Serdar Bayraktaroğlu

• Uyluk germede planlama; Horizontal, kısa vertikal ve uzatılmış vertikal uyluk germe teknikleri
Murat Diyarbakırlıoğlu

• Gluteal lifting ve implant ile gluteal şekillendirme
Selçuk Aytaç

• Komplikasyonlar; korunma ve tedavi
Yunus Doğan

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-13:00 ASİSTAN BİLDİRİ YARIŞMASI
13:00-14:00 Öğlen Arası
14:00-15:30 OTURUM: LİPÖDEM LENFÖDEM OTURUM: NON İNVAZİV İŞLEMLER (DOLGU) PLASTİK CERRAHİ NEREYE GİDİYOR? SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 9

Yuvarlak Masa Oturumu

• Lipödem tanı ve tedavi prensipleri-Giriş
Ali Rıza Erçöçen

• Lipödem-Beslenme ve diyet
Pınar Ergül

• Lipödem-Venöz yetmezlik
Fatih Yanar

• Lipödem cerrahi tedavisi-Üst ve alt ekstremite: Kişisel yaklaşım
Reşat Aktaş

• Lipödem cerrahi tedavisi-Üst ve alt ekstremite: Kişisel yaklaşım
Ali Rıza Erçöçen

• Lipödem-Lenfatik yetmezlik
Anıl Demiröz

• Lipödem-Fizyoterapi yöntemleri
Cemile Uydur

• Dolgu uygulamalarında tehlikeli bölgeler
Betül Ak Bozkırlı

• Dolgular ile perioral bölgenin şekillendirilmesi
Serhan Tuncer

• Dolgular ile bütünsel yüz yaklaşım
Akın Yücel

• Estetik amaçlı toksin uygulama komplikasyonları ve alınacak önlemler
Alper Sarı

• Permanent filler complications and removal
Michelle Pascali

• Non excisional neck lift
Pier Paolo Rovatti

Selahattin Özmen
İbrahim Vargel
Zekeriya Tosun
Erden Erkut Erkol

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 UYDU SEMPOZYUMU
17:00-18:30 OTURUM: MİKROCERRAHİ OTURUM: SAĞLIK TURİZMİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 10 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 11

• Marjinal mikrocerrahi uygulamaları
Ömer Özkan

• Serbest flep ile dudak rekonstrüksiyonu
Özlenen Özkan

• Aralıklı devamlı ve havada sütür teknikleri kombinasyonu ile güvenli ve hızlı damar anastomozu
Ahmet Hamdi Sakarya

• Rekonstrüktif mikrocerrahide venöz konjesyon sorunu ve farklı çözüm önerileri
Burak Özkan

• Supermikrocerrahi serbest flepler ile rekonstruksiyon
Alper Aksoy

• Yurtdışı ileri mikrocerrahi kursu müfredatı ve asistan eğitimine katkıları
Erol Kozanoğlu

• 360 derece tanıtım, sağlık turizmi deneyimi
Bekir Atik

• Aracı kurum ilişkisinde hekim koruyucu tavsiyeler
Hakan Gence

• Vücut şekillendirme hastalarında sağlık turizmi açısından güvenlik
Doğuş Yalçın

• Sağlık turizminde hasta güvenliği: Yüz estetiğinde kontrol basamakları
Berat Çiğdem

• USHAŞ’ın tanıtımı, faaliyetleri, hedefleri, Plastik Cerrahi camiası ile işbirliği fırsatları
Murat Mercan

6 KASIM 2022, PAZAR
İNÖNÜ ÇAKMAK KARABEKİR CEBESOY
09:00-10:30 OTURUM: VÜCUT ŞEKİLLENDİRME OTURUM: SAÇ EKİMİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 12 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 13

• Yüksek hacimle vücut şekillendirme
Furkan Certel

• RFAL body shaping
Pier Paola Rovatti

• BBL de pre operatif ve per operatif hazırlıklar / BBL de post operatif bakım
Burak Ersen

• Liposuction nasıl yapılırsa hasta memnun olur?
Hasan Kütük

• Saç ekiminde cerrahi teknik: FUE-FUT-DHI
Zekeriya Kul

• Saç ekimi
Serkan Sabancıoğullarından

• Saç ekimi sonrası bakım ve takip
Arzu Türkseven Topaçoğlu

• Saç sakal kaş ekiminde komplikasyon ve yönetimi
Derya Özçelik

• Yüz bölgesi skarlı alopesilerinin foliküler ünite nakliyle kamuflajı
Nuh Evin

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 OTURUM: VÜCUT ŞEKİLLENDİRME SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 14 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 16

• Abdominoplastide hasta seçimi ve planlama
Akın Yücel

• Abdominoplastide iyi sonuçlar için bazı teknik detaylar
Ahmet Seyhan

• Ultrasonik Lipoabdominoplasti
Selahattin Özmen

• BBL:Güvenlik ve güzellik
İlker Manavbaşı

• Lipoabdominoplasti ve gluteal yağ greftlemede strateji ve güvenlik
Doğuş Yalçın

12:30 KAPANIŞ
Top